DEŇ ZEME

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22.apríla . Tento sviatok je ovplyvnený pôvodným dňom Zeme, ktorý sa konal počas osláv jarnej rovnodennosti, 21.marca  a oslavoval príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia a rozvíjajúcu sa diskusiu o možných riešeniach zabrániť znečisteniu.