Darujte 2%

Podporte aktivity a činnosti Rodinného centra Bambuľkovo darovaním 2% z Vašich daní, čím prispejete na zlepšenie a rozšírenie našej ponuky, aby si každý z Vás našiel v našom programe niečo čo ho zaujme.

AKO NA TO ?

A.) Ak podávate daňové priznanie a ste fyzická alebo právnická osoba :

 • vyplníte v daňovom priznaní ODDIEL – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podľa § 50 zákona 595/2003 Z.z. nasledujúce údaje o prijímateľovi:

  Obchodné meno (Názov): Rodinné centrum BAMBUĽKOVO
  Právna forma: Občianske združenie
  IČO/SID: 37843109
  Sídlo: 92401 Galanta, Švermova 8

B.) Ak ste zamestnanec a nepodávate daňové priznanie, teda ročné zúčtovanie Vašej dane vykoná Váš zamestnávateľ:

 • požiadate zamestnávateľa, aby vyplnil a potvrdil tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“
 • vyplníte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane“
 • potom obidve tlačivá zašlete alebo odnesiete na svoj daňový úrad prípadne doručíte k nám

Aktuálne predvyplnené tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane“ nájdete tu:

„Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane“ – RC Bambuľkovo

Podrobný postup ako darovať 2 % je spracovaný na nasledovnej internetovej stránke: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

Ď A K U J E M E