Darujte 2%

Podporte aktivity a činnosti Rodinného centra Bambuľkovo darovaním 2% z Vašich daní, čím prispejete na zlepšenie a rozšírenie našej ponuky, aby si každý z Vás našiel v našom programe niečo čo ho zaujme.

AKO NA TO ?

A.) Ak podávate daňové priznanie a ste fyzická alebo právnická osoba :

  • vyplníte v daňovom priznaní ODDIEL – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podľa § 50 zákona 595/2003 Z.z. nasledujúce údaje o prijímateľovi:
    IČO: 37843109
    Obchodné meno (Názov): Rodinné centrum BAMBUĽKOVO

B.) Ak ste zamestnanec a nepodávate daňové priznanie, teda ročné zúčtovanie Vašej dane vykoná Váš zamestnávateľ:

  • požiadate zamestnávateľa, aby vyplnil a potvrdil tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“
  • vyplníte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane“
  • potom obidve tlačivá zašlete alebo odnesiete na svoj daňový úrad prípadne doručíte k nám

Aktuálne predvyplnené tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane“ nájdete tu:

„Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane“ – RC Bambuľkovo

Podrobný postup ako darovať 2 % je spracovaný na nasledovnej internetovej stránke: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

Ď A K U J E M E