Poďte ku nám

Naše centrum

Ako vyzerá vo vnútri Rodinného centra BAMBUĽKOVO?

Ako každá nezisková organizácia, aj naše RC Bambuľkovo má svoju predpísanú organizačnú štruktúru. U nás sú to tri štatutárky a členovia výboru Rodinného centra. Členom výboru Rodinného centra sa po odporučení už prijatých členov výboru môže stať každý, kto sa chce aktívne podieľať na chode RC . Prijatím do výboru má právo hlasovania a rozhodovania o živote a chode RC Bambuľkovo. Členstvo môže byť aktívne alebo pasívne a nie je viazané dĺžkou materskej dovolenky! Mnoho našich členiek tvoria už zamestnané mamičky, ktoré sa aktívne podľa svojich časových možností zapájajú do bambuľkovských aktivít.

Hlavne čo ponúkame, je pre detičky ponúknuť bezpečné prostredie, kde sa môžu do sýtosti vyšantiť, nájsť si nových kamarátov, zažiť kopec zábavy a priučiť sa množstvu nových vecí. Súčasné priestory tvoria štyri miestnosti – jedna je „kuchyňa“ vybavená mikrovlnkou, stolom, stoličkami, druhá miestnosť „herňa“ je vybavená sedačkami, kde je množstvo hračiek pripravené práve pre naše ratolesti, tretia miestnosť „telocvičňa“ štvrtá miestnosť „montessori- tvorivá miestnosť“. Je tu miestnosť „kancelária“, v ktorej pracujeme my. Mamičky si tu dôjdu na svoje. Okrem nových priateľstiev tu nájdu veľa informácií či už zo skúseností iných mamičiek, ale hlavne z odborných prednášok, ktoré naše centrum pravidelne organizuje.

… ale čo budeme dlho popisovať…. hlavne sa zastavte  a sami sa presvedčte o tom 🙂

Tešíme sa na Vás 🙂