Poďte ku nám

Ako vyzerá vo vnútri Rodinného centra Bambuľkovo?

Ako každá nezisková organizácia, aj naše RC Bambuľkovo má svoju predpísanú organizačnú štruktúru. U nás sú to tri štatutárky a členovia výboru Rodinného centra. Členom výboru Rodinného centra sa po odporučení už prijatých členov výboru môže stať každý, kto sa chce aktívne podieľať na chode RC a zaplatí ročné členské vo výške 20 eur /ďalšie roky 15 eur/. Prijatím do výboru má právo hlasovania a rozhodovania o živote a chode RC Bambuľkovo. Členstvo môže byť aktívne alebo pasívne a nie je viazané dĺžkou mat erskej dovolenky! Mnoho našich členiek tvoria už zamestnané mamičky, ktoré sa aktívne podľa svojich časových možností zapájajú do bambuľkovských aktivít.

Hlavne čo ponúkame, je pre detičky ponúknuť bezpečné prostredie, kde sa môžu dosýtosti vyšantiť, nájsť si nových kamarátov, zažiť kopec zábavy a priučiť sa množstvu nových vecí. Súčasné priestory tvoria dve miestnosti – jedna je „spoločenská miestnosť“ vybavená kuchynským pultom, mikrovlnkou, stolom a sedacou súpravou a v druhej miestnosti zvanou „herňa“ je množstvo hračiek pripravené práve pre naše ratolesti. Mamičky si tu tiež dojdu na svoje. Okrem nových priatelstiev tu nájdu veľa informácií či už zo skúseností iných mamičiek, ale hlavne z odborných prednášok, ktoré naše centrum pravidelne organizuje. V prípade väčších akcií nám škola poskytuje väčšiu spoločenskú miestnosť, takže sa nás tam zmestí naozaj veľa 🙂

… ale čo budeme dlho popisovať…. hlavne prídite a sami sa presvedčte o tom 🙂

Tešíme sa na Vás 🙂

11003_732512230194778_6375608296475747941_n 10391407_714164812029520_2114806976232603079_n 10426319_713596042086397_6075667532890834710_n 10959450_713596325419702_2795341299093167799_n 10984214_711250812320920_8388305792077558526_n 11002672_722434247869243_5115834728328956623_o 11078155_746538005458867_1197550270060775406_o 11081077_733326960113305_2972529750156119333_n