Míľa pre mamu

Prihlásiť svoje prejdené km môžete aj cez QR kód kde vyplníte, že darujete RC BAMBUĽKOVU Galanta km ĎAKUJEME
Ďakujeme všetkým našim skvelým sponzorom, dobrovoľníkom za ich obetavú pomoc na Míľe pre mamu. Vaša podpora znamená pre nás veľa.