Aktuality

Bezplatný program Učenie pre život pomáha znevýhodneným rodinám s deťmi vo veku 0-6 rokov. Stretávajú sa na pravidelných workshopoch raz do týždňa počas 11 mesiacov v rodinnom centre BAMBUĽKOVO. Pod vedením certifikovaných líderiek sa rodičia hravou formou postupne učia rozvíjať zručnosti, schopnosti a vedomosti svojich detí pomocou Montessorri metódy.