Kto sme

Kto sme, a ako sa to stalo …

 

V polovičke roku 2002 sme sa tri rodinky začali raz do týždňa stretávať, aby sme spoločne strávili voľný čas a aby sa naše deti mohli spolu zahrať. Z rozhovorov neskôr vyplynulo, že každá z mamičiek, by rada navštevovala materské centrum (MC), ale v Galante sa žiadne nenachádzalo (najbližšie bolo v Trnave). Tak padlo rozhodnutie, že MC by mohlo byť v Galante užitočné, veď ktorá mamička by nechcela vybočiť zo svojho stereotypu a trošku sa poradiť s inými mamičkami a popritom by sa jej dieťa výborne zabávalo s rovesníkmi. Začali sme zháňať informácie ako založiť MC a popritom sme sa boli pozrieť do MC Drobček v Bratislave, kde sme získali veľa dobrých rád. Veľmi nám pomohol aj manuál, ktorý bol uverejnený na stránke MATERSKÉ CENTRÁ na základe ktorého sme vypracovali stanovy a koncom novembra sme ich aj zaslali na schválenie na Ministerstvo vnútra. Stanovy boli schválené (po jednom prepracovaní) 23.12.2002…

…a tak vzniklo občianske združenie Materské centrum BAMBUĽKOVO 🙂
Materské centrum Bambuľkovo prešlo od jeho vzniku rôznymi zmenami. Vystriedalo sa tu vo vedení zopár aktívnych mamičiek a podobne aj sídlo centra bolo tiež viackrát zmenené.

K 31.12.2009 centrum zaznamenalo dosť podstatnú zmenu v stanovách, vo vedení a rovnako aj v názve a to na RODINNÉ CENTRUM BAMBUĽKOVO. Názov sme sa rozhodli zmeniť z dôvodu rozšírenia cieľovej skupiny a tiež programovej ponuky. Aby už z názvu bolo zrejmé, že centrum nie je iba pre mamičky na „materskej“, hoci podstata centra sa nemení a hlavnou cieľovou skupinou stále ostávajú práve ony.

Občianske združenie Rodinné centrum Bambuľkovo funguje od svojho počiatku na dobrovoľníckej báze a postupom času a tiež v súčasnosti, v minulosti s pomocou aktivačných zamestnancov z úradu práce (UPSVaR). Členmi rodinného centra sú riadni a čestní členovia (pre bližšie info viď Stanovy RC Bambuľkovo).