2% z daní

Milí rodičia a sympatizanti!

Aj v roku 2024 môžete darovať 2% z daní pre Rodinné centrum BAMBUĽKOVO.

Ak sa rozhodnete venovať 2℅ z daní Vášho príjmu pre Rodinné centrum BAMBUĽKOVO, bude aj vďaka Vám opäť o niečo krajšie.
Vaše 2℅ by tento rok putovali na:
– Zlepšenie interiérového vybavenia hračiek, stoličiek…..
– Na pomôcky a potreby pre výtvarné a pohybové aktivity.

Ďakujeme za spoluprácu a podporu činnosti rodinného centra. ❤❤❤

Postup ako poukázať 2% ako aj tlačivo je k dispozícii v príspevku nižšie.
– Do 15.2. 2024 požiadajte zamestnávateľa o Ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov za daň.
Ak si robíte zúčtovanie sami:
– Do 15.3.2024 vám zamestnávateľ vydá Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov, kde sa dozviete koľko financií predstavujú vaše 2℅ z daní a na základe tejto informácie vyplníte VYHLÁSENIE o poukázaní dane (viď príloha).
– Obe tlačivá treba odovzdať v Rodinnom centre alebo osobne u Martina Marianka najneskôr do 13.4.2024 a neskôr budú odovzdané na okresnom Daňovom úrade
– Alebo môžete tlačivá poslať či odniesť na Daňový úrad sami.
– Obchodné meno (názov): Rodinné centrum BAMBUĽKOVO
– IČO: 37843109
Ak sympatizujete s aktivitami materského centra môžete informáciu o darovaní 2℅ posunúť aj vašim známym a rodine.

Aktuálne predvyplnené tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane“ nájdete tu:

„Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane“ – RC Bambuľkovo

Za vaše peniažky vďačne ďakujeme.