2% – Aktuálne tlačivo – Ďakujeme

Aktuálne predvyplnené tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane“ pre zdaňovacie obdobie 2021 (ODOVZDÁVA SA V ROKU 2022) nájdete tu:

„Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane“ – RC Bambuľkovo

Podrobný postup ako darovať 2 % je spracovaný na nasledovnej internetovej stránke: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

Ď A K U J E M E